લોકશાહી

લોકશાહી એટલે લોકો વડે, લોકો દ્વારા અને લોકો માટે ચાલતું શાસન. જેમાં લોકોને વાણી સ્વાતંત્ર્ય અને વિચાર સ્વાતંત્ર હોય છે. લોકો મુક્તપણે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરી શકે છે. લોકશાહીમાં દરેક વ્યક્તિના મુળભૂત અધિકાર પર કોઇ બંધન હોતું નથી.

Advertisements
Posted in લોકશાહી | Tagged , | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 ટીકા